ENGELLİ HAKLARI
ENGELLİ HAKLARI
 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi

5378 sayılı Engelliler Kanunu

 
"Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir."
 
Engel bireyde değil, fiziksel ve/veya sosyal çevrededir. Bedensel, ruhsal veya davranışsal farklılıklarından dolayı engellerle karşılaşan bireylerin özgürleştirilmesine katkıda bulunmak toplumsal bir sorumluluktur. Yerel yönetim anlayışımızın önemli bir unsuru olan “Engelsiz Kadıköy” kavramı, bireylerin maruz kaldıkları, hak ve özgürlük ihlalleri, fırsat eşitsizliği, ayrımcılık, dışlanma gibi engelleri ortadan kaldırma hedefini ifade eder.
 
Engelsiz Kadıköy politikamızı; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ve 5378 sayılı Engelliler Kanunu doğrultusunda oluşturmuş olup, çalışmalarımızı engelli bireylerin de diğer herkes gibi ekonomik, sosyal ve kültürel hayata tam olarak katılımlarını sağlamak için gerçekleştirmekteyiz.
 
İnsan hakları ve engelli haklarıyla ilgili dokümanlar için: https://www.facebook.com/groups/662844910509153/